Škola orijentacije – rezultati treninga

Rezultati zadnja dva treninga koji su bili u sklopu škole orijentacije:

Trening škole OK Maksimir, 22.03.2009.
Staza: 2800 m
01. Anamarija Kegelj 33:19
02. Antun Matijašec 34:46
03. Andrej Mokos 37:25
04. Ana Maria Varošanec 38:48
05. Dominik Klasić 39:18
06. Emma Rački Grakalić 40:49
07. Andrija Đurđević 47:37
08. Filip Hranjec 48:31
09. Amalija Hršak 48:46
10. Nika Mokos 54:35
–. Nika Sakar 24:33

Trening škole OK Maksimir, 28.03.2009.
Staza: 3300 m
01. Andrej Mokos 30:21
02. Amalija Hršak 46:27
03. Dominik Klasić 50:15
04. Nika Mokos 51:12
05. Antun Matijašec 68:32
06. Filip Hranjec 83:56
07. Emma Rački Grakalić 70:25 (-1KT)
08. Antun Omerzu 70:24 (-3KT)
09. Andrija Đurđević 74:24 (-3KT)
10. Borna Bjedov 62:24 (-5KT)
–. Nika Sakar 32:25