Rezultati 2. treninga Zimske Lige

Rezultati preuzeti od Tome.

A staza
1. Vinka Kvočić, Vedran Bijelić 83.11
2. Nikolina Stepan, Edi Grbac 86.34
B staza
1. Dario Štambuk, Matej Štambuk 53.59
2. Mia Tusić 56.01
3. Robert Orehoci, Slavko Sopina 58.58
4. Iva Štambuk, Mario Štambuk 69.06
5. Anton Paravić, Tea Kružić 75.05
6. Damir Jasprica, Matko Jasprica 78.43
7. Tomislav Bacinger 85.34
8. Rozmari Tusić, Ivan Bilić 90.16
– kt Emilija Ebenspanger, Mladen Jelić 98.01
C staza
1. Nino Malešić, Nikica Kunac 39.49
2. Marijana Žgela, Ivana Sertić 53.27
3. Valentino Orehoci, Lucija Juričić 62.21
4. Filip Vujanić, Josip Vujanić 64.43
5. Mislav Šajatović Šuba, Juraj Vertlberg 69.39
6. Nela Gross, Lara Vertlberg, Ivona Jelić 76.54
7. Veljko Šajatović, Zoran Vertlberg 85.33